Szanowni Państwo

Z wielką przyjemnością pragnę poinformować o organizacji IV Krajowej Konferencji „Zaburzenia krzepnięcia w praktyce na podstawie przypadków klinicznych”. Temat przewodni przyszłorocznego spotkania to: Pacjent na lekach przeciwpłytkowych i przeciwkrzepliwych w sytuacji zabiegu operacyjnego. Konferencję zaplanowaliśmy na 4 marca 2017 roku w Warszawie.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom kontynujemy zapoczątkowane w 2013 roku przedsięwzięcie, jednocześnie zmieniając jego formułę tak, aby spotkanie odpowiadało Państwa bieżącym potrzebom.
Konferencja, tak jak w poprzednich latach, będzie spotkaniem naukowo-dydaktycznym, w całości opartym na przypadkach klinicznych, mającym na celu wymianę doświadczeń lekarzy opiekujących się pacjentem. Poszczególne przypadki przedstawiane będą przez lekarzy praktyków, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w proces leczenia danego pacjenta. Przy każdym z przypadków, zapraszamy uczestników konferencji do czynnego udziału i sprawdzenia swoich umiejętności z wykorzystaniem systemu do głosowania. Po każdej prezentacji odbędzie się dyskusja Ekspertów i Uczestników konferencji w czasie której omówimy przedstawiony przypadek oraz wyniki otrzymane w trakcie głosowania.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

Elżbieta Nowacka
Dr n. med. Elżbieta Nowacka
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji