organizator konferencji:
  Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Szanowni Państwo  

Z przyjemnością pragniemy   poinformować o organizacji

III  Krajowej Konferencji   ,, Zaburzenia krzepnięcia w praktyce na podstawie przypadków klinicznych” w dniu  7 marca 2015  roku w Warszawie .

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, postanowiliśmy  kontynuować zapoczątkowane przed dwoma laty przedsięwzięcie, jednocześnie  zmieniając jego formułę tak, aby spotkanie odpowiadało bieżącym potrzebom naukowym.

Konferencja, tak jak w poprzednich latach, będzie spotkaniem naukowo-dydaktycznym, w całości opartym na przypadkach klinicznych, mającym na celu wymianę doświadczeń lekarzy opiekujących się pacjentem. Poszczególne przypadki przedstawiane będą przez lekarzy praktyków, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w proces leczenia danego pacjenta. Przy każdym z przypadków, zapraszamy uczestników konferencji do czynnego udziału i sprawdzenia swoich umiejętności z wykorzystaniem systemu do głosowania. Po każdej prezentacji odbędzie się dyskusja Ekspertów i Uczestników konferencji w czasie której omówimy przedstawiony przypadek oraz wyniki otrzymane w trakcie głosowania.

Tegoroczną konferencję, w przeciwieństwie do poprzednich spotkań, chcielibyśmy zawęzić do przypadków z trzech dziedzin: ortopedii, urazów wielonarządowych i kardiochirurgii.

Mamy nadzieję że takie podejście do organizacji, pozwoli w większym stopniu zaspokoić Państwa potrzeby naukowe. Konferencje w kolejnych latach będą poświęcone krwawieniom w innych specjalnościach zabiegowych.

Serdecznie Zapraszamy

Komitet Organizacyjny Konferencji