V Konferencja Edukacyjna
Zaburzenia krzepnięcia w praktyce na podstawie przypadków klinicznych
Postępowanie z chorym z obrażeniami wielonarządowymi
powikłanymi masywnym krwotokiem.

Warszawa 06.10.2018